SHARE

Hạnh phúc là cái khó nắm bắt nhất với đầy những thử thách quanh ta hằng ngày, hằng giờ. Nếu không kịp nhận ra và nắm giữ thật chặt, những thử thách ấy sẽ nhẹ nhàng tan biến khỏi tầm tay.

Bản quyền video thuộc VTV

Thục Quyên (Nguồn: VTV )