SHARE

Có những câu nói khiến Valonetine đã buồn nay càng trở nên cô đơn, hờn tủi.