SHARE

Quà tình yêu của sinh viên; sống là phải biết hướng tới tương lai…

Hàng mẫu trên mạng và thực tế

Đã thử và thành công.

Phận ế muôn kiếp chẳng ai thèm.

Thích nghi với những môi trường khác nhau.

Biểu cảm nói lên tất cả.

Bên lòng, bên tiết bên nào nặng hơn.

Muốn bao nhiêu chỉ cũng chiều được hết.

Anh bảo vệ cute nhất quả đất.