SHARE

* Cha nói với con gái: Thằng chồng của con bây giờ nó bằng cha rồi.

– Anh ấy bằng cha về việc gì?

– Hôm qua đi uống rượu, lúc đầu nó nói: “Con mời cha 1 ly”. Hồi sau nó bảo: “Tôi mời ông 1 ly”. Cuối cùng nó phán: “Hai ly bằng nhau, hai đứa cùng uống”!

* Bố và con rể đánh cờ. Cô con gái trong bếp ra hỏi:

Ai thắng vậy bố?

– Ván đầu tao không chịu thắng. Ván sau nó chẳng chịu thua. Ván thứ ba tao xin hòa nhưng nó không cho!

K.T (sưu tầm)