SHARE

Nếu bạn có một trong những chú mèo này thì bạn chỉ có “cười ngất” nguyên cả ngày với chúng nó mất.

ÚI giời, làm tôi “giật hết cả nẩy” lên rồi.

Ồ, nó cũng “ngạc nhiên” như mình vậy.

Có mỗi quả bóng mà cứ đánh qua đánh lại, tranh ra xem nào.

Ối, hóa ra nãy giờ mình bị “quay lén” anh ơi.

Muốn ăn mì kiểu này thì tìm em chỉ cho nhé.

Ối giời, làm gì như “trời sập” đến nơi vậy?

Chuẩn bị tình thần để “chạy” nhé.